Budama genel anlamda ağaçları gençleştirme, form verme, güzel ve simetrik büyüme sağlama, çiçek ve meyve verimini çoğaltmak amacıyla yapılır. Budama daha çok sonbahar mevsiminde bitkide iç hareket ve büyümenin yavaşladığı dönemde yapılır. Yaprak döken ve herdem yeşil bitkilerin budanması dikimden itibaren 2-3 yıl içinde ana çatının ve formunun oluşması için çok önemledir. Sık bir dallanma ve iç dallanmanın teşviki içn bu dalların ucundan hafif budamak yeterlidir.Kozalaklılar grubuna giren Göknar ve Ladin kendilerine has formları olduğundan çok yoğun budanmaz. Sık büyümelerini teşvik için ilkbaharda yeni sürgünleri uçlarından hafif alınabilir. Yaprak döken çalıların budanması; çalı eğer ilkbaharda çiçek açıyorsaçiçeklenmeden hemen sonra budanmalıdır (leylak gibi).Ateş dikeni gibi çalılar kış sonunda büyüme başlamadan budanmalıdır.Oya gibi yazın veya sonbaharda çiçeklenen çalılar kış sonu veya ilkbahar başında budanırlar. Maksimum çiçeklenme bu şekilde sağlanmış olur. Yayvan yapraklı herdem yeşil çalıların budanması (çoban püskülü, şimşir gibi) gelişi güzel iğne yapraklı türler gibi budanabilir. Yeni filiz dallar kesilmez ve eski dalların uçlarından hafif alınabilir. Çit bitkilerinin budanması ise; muntazam şekil ve informal görüntü için kuvetli budama yapılabilir. Düzgün görünüşlü çitlerin sık sık ve uçlarından kırpılması gerekir. Bu işlem için zaman sınırlaması yoktur. Otsu yapıda olan pekçok yerörtücü yılda bir veya iki yılda bir rutin olarak budanırsa daha iyi bir görünüm sağlanır ve yeni filizlerin çıkışı hızlandırılır. Bitkiler aynı boyda tutmak şartıyla sulama ve gübreleme işlemlerinde kolaylıklar sağlanabilir. Otsu yapıda olan pekçok yerörtücü yılda bir veya iki yılda bir rutin olarak budanırsa daha iyi bir görünüm sağlanır ve yeni filizlerin çıkışı hızlandırılır. Bitkiler aynı boyda tutmak şartıyla sulama ve gübreleme işlemlerinde kolaylıklar sağlanabilir.

     Meyve ağaçlarında budama genellikle sonbahar başında bitkide ki büyüme başlamadan yapılmalıdır. Meyva ağaçlarının büyüme form ve şekillerini fazla bozmadan, meyve çiçek verimini yükseltecek şekilde, teknik olarak budamak ve bu işin ehli tarafından yapılması önem arz etmektedir.

     Meyve ağaçlarında budama genellikle sonbahar başında bitkide ki büyüme başlamadan yapılmalıdır. Meyva ağaçlarının büyüme form ve şekillerini fazla bozmadan, meyve çiçek verimini yükseltecek şekilde, teknik olarak budamak ve bu işin ehli tarafından yapılması önem arz etmektedir.

Yukarı Git